Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty COVIA (Pháp) cần nhập khẩu các loại túi PVC, túi nhựa và túi giấy
Loại sản phẩm: Khác

Công ty COVIA (Pháp) chuyên nhập khẩu và kinh doanh các loại túi PVC, túi nhựa và túi giấy. Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng trên có thể liên hệ với đối tác theo dia chỉ sau: COVIA LE PRERoute de Chabanais87600 ROCHECHOUARTFRANCETel: (+33) 5 55 03 48 27Fax : (+33) 5 55 03 04 48 Người liên hệ: bà Robin CHEYROX

Công ty COVIA (Pháp) chuyên nhập khẩu và kinh doanh các loại túi PVC, túi nhựa và túi giấy

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC