Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp vải từ Việt Nam
Loại sản phẩm: Dệt may

Chúng tôi quan tâm đến các loại vải xám hoặc những vải nhuộm, đặc biệt là trong các sản phẩm có các chế phẩm sau: - 100% cotton, width 63“ grey = 59“ PFD (= prepared for dyeing) - 100% linen, width 58 – 59“ PFD - 97% cotton and 3% elastane, width 59“ PFD Quý Doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm xin liên hệ trực tiếp với đối tác Séc nêu trên hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Séc theo địa chỉ: Vietnam Trade Office in Czech Rasinovo nabrezi 38, 128 00 Praha 2 Czech republic Tel: +420 607 926 666 E-mail: cz@moit.gov.vn

Chúng tôi quan tâm đến các loại vải xám hoặc những vải nhuộm, đặc biệt là trong các sản phẩm có các chế phẩm sau:

- 100% cotton, width 63" grey = 59" PFD (= prepared for dyeing)

-  100% linen, width 58 – 59" PFD

-  97% cotton and 3% elastane, width 59" PFD

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC