Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

HTMP tìm kiếm đối tác kết nối sản phẩm CNHT – Sản phẩm khuôn mẫu
Loại sản phẩm:

Công ty HTMP được thành lập từ năm 2006, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ, hệ thống sản xuất và quản lý tại Việt Nam.HTMP có thương hiệu trên thị trường quốc tế về sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa chính xác.

Công ty HTMP được thành lập từ năm 2006, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ, hệ thống sản xuất và quản lý tại Việt Nam.HTMP có thương hiệu trên thị trường quốc tế về sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa chính xác.

HTMP tìm kiếm đối tác kết nối sản phẩm khuôn mẫu với các thông số đi kèm và thông tin liên hệ như sau
​​
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC