Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Chuyên cung cấp mex keo dựng vải
Loại sản phẩm: Vải

Chuyên cung cấp mex keo dựng vải với nhiều định lượng mỏng dày, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.

Liên hệ:

CƠ SỞ CHUYÊN MEX KEO DỰNG BÁCH THÀNH

Địa chỉ: Văn Chung, p13, tân Bình, HCM

Trần Thanh Hiệp

Điện thoại: 0904.229.187 - Fax:

Email: keogiayhot@gmail.com - Website: http://bachthanh.net/

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC