Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
​​​​​Trong thời gian qua, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới triển khai Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, ô tô, điện tử, dệt may, da giầy nhằm hình thành mạng lưới liên kết giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, tăng cường cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia.

Để quảng bá rộng rãi thông tin về hệ thống cơ sở dữ liệu đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, và cộng đồng doanh nghiệp, Cục Công nghiệp phối hợp với IFC tổ chức Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 - 10h30, Thứ Sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương.​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC