Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
​Nhằm triển khai thực thi hiệu quả Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Nghị định 10/2018/NĐ-CP), Bộ Công Thương được phân công chủ trì dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư PVTM).
Tác giả: Cục Phòng vệ thương mại
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC