Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018)
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) thông báo Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018).
Tác giả: Vụ Khoa học và Công nghệ
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC