Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ nộp hồ sơ trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, thẩm định.
Tác giả: Cục Công nghiệp
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC