Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Chương trình công nghiệp hỗ trợ tại Nam Phi T6.2019
​​Kính gửi: Các Anh/Chị Nhà báo,

Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức đoàn sang trao đổi, nghiên cứu công nghệ sản xuất ngành cơ khí tại Nam Phi kết hợp tham dự Hội chợ Source Africa và Hội thảo B2B tại Johannesburg và Cape Town, Nam Phi” thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn công tác “Tham dự Hội chợ Source Africa và hội thảo B2B tại Nam Phi” từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019. Văn phòng Bộ xin gửi thông tin để các Anh/Chị tham khảo, đăng tải.

Trân trọng,
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC