Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Ngành da Ấn Độ: Xuất khẩu suy giảm do tác động của Covid-19
Chuyên mục: Thị trường nước ngoài

Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu da cho biết: “Kim ngạch xuất khẩu ngành da đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay do đại dịch Covid”.

Theo số liệu sơ bộ từ Thống kê thương mại, trong giai đoạn 2019-2020, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 10,89%, từ 5,69 tỷ USD (trong giai đoạn 2018-2019) xuống còn 5,07 tỷ USD.

Trong tháng 3/2020, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 10% do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, trong hai tháng 4 và tháng 5 sau đó cũng chỉ tăng 17% (tương đương 128,52 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn thông tin tương tự cũng cho hay kim ngạch xuất khẩu da, các sản phẩm da và giày dép vào tháng 6/2019 có đạt kim ngạch là 442 triệu USD. Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, do lệnh đóng cửa trong tình hình dịch Covid còn diễn ra phức tạp, mức kim ngạch xuất khẩu được dự báo chỉ tăng 35%. Dự báo khi lệnh đóng cửa được dỡ bỏ vào tháng 7/2020, kim ngạch xuất khẩu kỳ vọng thể tăng 50% và đến tháng 9 tình hình sẽ trở lại như bình thưòng.

Thị trường chính của chính của Ấn Độ là Châu Âu và Mỹ (chiếm đến 70% thị phần xuất khẩu) cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Rất nhiều khách hàng đang nộp đơn phá sản dẫn đến việc các đơn hàng cũng bị hủy bỏ. Tác giả: BT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC