Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Grendene đi vào hoạt động trở lại
Chuyên mục: Thị trường nước ngoài

Bắt đầu từ ngày 13/7/2020, tất cả các công ty sản xuất giày dép trên khắp cả nước Brazil bắt đầu hoạt động trở lại.


Bắt đầu từ ngày 13/7/2020, tất cả các công ty sản xuất giày dép trên khắp cả nước Brazil bắt đầu hoạt động trở lại. Việc tiếp tục hoạt động này diễn ra cùng với viêc phải tuân thủ những nghị định của các bang và thành phố, tuân thủ quy định về giãn cách của bang Rio Grande do Sul và kế hoạch của bang Ceará về việc quay trở lại tiếp tục với các hoạt động kinh tế.

Grendene đã đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ nhân viên của mình, để chống lại sự lây nhiễm coronavirus một cách hiệu quả nhất có thể, và cũng để đảm bảo an toàn cho các khách hàng, quản lý cửa hàng và các nhà cung cấp.

Các biện pháp đó bao gồm:

  • Bắt buộc phải sử dụng khẩu trang
  • Đo thân nhiệt tất cả mọi người khi vào công ty
  • Giữ khoảng cách giữa các vị trí ngồi làm việc;
  • Trang bị đầy đủ nước rửa tay khô ở các vị trí làm việc..
  • Vệ sinh sạch sẽ tất cả mọi nơi trong công ty.


Tác giả: BT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC