Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Nội dung câu hỏi: ​​Ngoài các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT), Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương thường xuyên các hoạt động kế nối DN.​​​
Người hỏi:Nguyễn Công Thắng
Trả lời:
Người trả lời: HaiVP
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC