Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng
Chuyên mục:

Thông báo triển khai khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng

​​Thực hiện Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố phê duyệt đề cương và dự toán Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng;​

​Sở Công Thương tổ chức triển khai khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. Cơ sở dữ liệu này nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về công nghiệp hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước.

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát (tải về tạiđây) và gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, Tầng 19 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng. 

Thời hạn gửi: trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương (điện thoại: 0511.3898277, fax: 0511.3889540).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.

Tác giả: P.QLCN-SCTĐN
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC