Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Báo cáo Chính sách Thúc đẩy Công nghiệp Hỗ trợ tại APEC – Việt Nam
Chuyên mục:

​Công nghiệp hỗ trợ là một phần quan trọng trong bất cứ chuỗi giá trị sản xuất nào, đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa trải rộng khắp thế giới hiện nay, khi sự phát triển công nghệ và logistics giúp ngành sản xuất hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào lợi thế cạnh tranh của mình, và tận dụng nguồn lực bên ngoài ở những phần còn lại. Trường hợp của Việt Nam là một trong ba nghiên cứu chính sách tiêu biểu trong các nền kinh tế APEC về thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ mang tính cạnh tranh, có kỹ năng cao và bắt kịp xu thế h​​​iện đại. Úc và Mexico là hai trường hợp còn lại. Báo cáo tổng hợp dưới đây sẽ cung cấp những kinh nghiệm nói trên, tập trung vào động lực và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, rút ra một số điểm chính và góp ý những điểm cần hoàn thiện để gia tăng chất lượng chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ giữa các nền kinh tế APEC.

Đơn vị thực hiện: Ban Hỗ trợ Chính sách APEC

ĐỐI TÁC

Trang thông tin điện tử
Ngành công nghiệp hỗ trợ

Chịu trách nhiệm:
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương

Giấy phép:
04/GP-TTĐT của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử-Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/02/2014

HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP VÀ CHỈNH SỬA