Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Việc điều chỉnh sẽ giữ nguyên diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt khoảng 90,42ha. Tuy nhiên, ranh giới, diện tích đất lập quy hoạch sẽ được điều chỉnh từ khoảng 72,17ha lên khoảng 76,92ha (tăng khoản
Chuyên mục:

Việc điều chỉnh sẽ giữ nguyên diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt khoảng 90,42ha. Tuy nhiên, ranh giới, diện tích đất lập quy hoạch sẽ được điều chỉnh từ khoảng 72,17ha lên khoảng 76,92ha (tăng khoảng 4,74ha).

​​Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) - tỷ lệ 1/500, tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Theo quy hoạch được điều chỉnh, diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt khoảng 90,42ha; còn ranh giới, diện tích đất lập quy hoạch điều chỉnh tăng từ khoảng 72,17ha lên khoảng 76,92ha (tăng khoảng 4,74ha). Dân số giữ nguyên theo theo quy hoạch được duyệt.
Đối với phần diện tích đã được phê duyệt tại quy hoạch chi tiết trước đây giữ nguyên định hướng tổ chức không gian chính, tính chất khu công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Bố trí sắp xếp lại phần diện tích cây xanh nằm xen giữa các lô đất công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước đây theo hướng bố trí tập trung vào lô đất CX-01 phía Tây khu công nghiệp và giảm bớt diện tích lô đất công nghiệp CN-02. Các lô đất chức năng công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước đây bố trí theo hướng liên hoàn, tập trung để đáp ứng dây chuyền công nghệ theo nhu cầu của các cơ sở sản xuất dự kiến đầu tư vào khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, bổ sung lô đất PC dành cho công trình phòng cháy và chữa cháy với chiều cao 01 tầng, mật độ xây dựng 60%, khoảng lùi đảm bảo quy chuẩn.

Sau khi sắp xếp lại, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất công nghiệp giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết được duyệt đồng thời trong các lô đất công nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ cây xanh, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật…, khoảng cách ly đối với từng loại hình sản xuất của từng nhà máy đảm bảo phù hợp dây chuyển công nghệ, mức độ độc hại phù hợp quy chuẩn.

Các lô đất dịch vụ công nghiệp phải đảm bảo mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao tối đa 2 tầng và không vượt quá 1/2 tổng chiều cao nhà xưởng phía sau, khoảng lùi… Thống nhất chiều cao và ngôn ngữ kiến trúc toàn tuyến phù hợp cảnh quan khu công nghiệp và dọc tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ,...; phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên; UBND xã Đại Xuyên và Chủ đầu tư dự án tổ chức công bố công khai nội dung đồ án cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; cung cấp thông tin quy hoạch, giới thiệu địa điểm và thực hiện các công tác quản lý theo quy hoạch.

Đồng thời, giao Công ty CP Đầu tư phát triển N&G có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1); phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư dự án ở lân cận trong quá trình thực hiện đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch...

Tác giả: Thuy Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC